top of page

Privacy
 

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk
 

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door de feitelijke vereniging Dit Moment, Dolfijnstraat te Wenduine. Dit Moment is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

- voornaam

- e-mailadres

 

Deze gegevens komen bij ons terecht:

- omdat je ingeschreven hebt voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

- omdat je deelgenomen hebt aan een van onze activiteiten en te kennen gaf dat je graag op de hoogte wou blijven van andere activiteiten

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
 

Evenementen:

 

Via onze maandelijkse nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van evenementen die we organiseren.

 

Beter bekend maken van non-dualiteit in Vlaanderen:

 

Via onze maandelijkse nieuwsbrief willen we onze lezers inspiratie bieden rond het thema non-dualiteit. Dit via zorgvuldig gekozen teksten en citaten. We bieden ook informatie over InZicht, het Nederlandstalig tijdschrift over non-dualiteit (inhoud recentste edities, fragmenten uit interviews, acties...).

 

Functionaliteit van onze website:

 

Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.

 

We willen ook dat jouw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.

 

Deze gegevens worden enkel in de vorm van rapporten gebruikt om onze website steeds verder te optimaliseren zodat jij als bezoeker zo makkelijk en snel mogelijk de informatie terugvindt die je zoekt, en zodat we ook steeds beter zouden voldoen aan de eisen van webtoegankelijkheid.

 

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?
 

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen. Enkel de beheerder van de website heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze verbindt zich ertoe om discreet om te gaan met de gegevens en alle technische voorschriften na te leven om de gegevens veilig te verwerken.

 

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening (organisatie van activiteiten) te kunnen aanbieden.

 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?
 

Jouw gegevens worden nooit meegedeeld aan derden.

 

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?
 

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als vereniging Dit Moment willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. 

 

Je kunt je steeds makkelijk uitschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief. Je vindt er ook een link waarmee je gemakkelijk je gegevens kunt aanpassen.

 

Aangaande de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je ook op volgende manier je rechten uitoefenen:

Per e-mail: stuur je vraag naar info@ditmoment.be

 

Wij streven ernaar om steeds zo snel mogelijk gevolg te geven aan jouw verzoek tot schrapping of aanpassing van je gegevens.

 

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?
 

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of ben je niet tevreden over het gevolg dat we gaven aan jouw verzoek tot wijziging of schrapping, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel: +32 (0)2 274 48 00

e-mail: commission@privacycommission.be

 

Versie: 15 mei 2018

bottom of page